DIY: Yarn eggs

DSC_3435

I denne tutorialen skal jeg vise deg hvordan du kan lage disse eggene av garn. Du trenger:
Garn, ballonger/vannballonger, måleenhet, en liten gryte, mel, saks, en gaffel, klesklyper (valgfritt) og tørkepapir.

In this tutorial I will show you how to make these yarn eggs. What you will need is: 
Yarn, balloons/water balloons, measuring unit, a small pot, flour, scissors, a fork, clothes pins (optional), and paper towels. 

DSC_3337
Det finnes mange metoder å gjøre dette, og det finnes utallige tutorials rundt på nettet for disse eggene. Jeg prøvde å følge noen av dem, men resultatet ble dårlig, og jeg vil derfor vise det jeg mener at er den beste (og billigste) måten å gjøre det på. Begynn med å blåse opp ballongene slik at de er formet som egg. Det er lettest å bruke vannballonger.

There are several ways to do this, and there are countless tutorials for these eggs all around the web. I chose to try some out, but the result wasn’t great, so here’s the method I think is the best (and cheapest) way to do it. Start by blowing up the balloons so that they’re shaped like eggs. It’s a lot easier to use water balloons.

DSC_3340
Til å begynne med skal du klippe opp tråden du skal bruke. Jeg brukte ca. 4 meter med bomullsgarn på hvert egg. Jeg kllipte trådene i to, slik at de ikke lagde knuter når jeg la dem i limen. Altså brukte jeg 2 x 2 meter på hvert egg, som fungerte veldig bra. Bruk gjerne mer eller mindre tråd ut i fra hvor tett du vil ha egget.

To start with you’ll cut the threads you’re using. I used about 4 meter of cotton yarn on each egg. I cut the threads in half, so that they weren’t too long to work with. I used 2 x 2 meter of thread on each egg, which worked great. Use more or less thread depending on how dense you want it. 

DSC_3344
Nå skal du lage limen. Bruk 1/6 mel og 5/6 vann. Jeg brukte ca. 1 dl mel, og 5 dl vann, som ble mer enn nok til 10 egg. Rør dette sammen i en gryte, og kok det opp. La det koke i et par minutter, til det tykner. Husk å rør, sånn at det ikke brenner seg. Etterpå må den kjøles ned litt, så du ikke brenner deg. Hell i en mindre skål hvis du lagde mye lim.

Now you will make the glue. Use 1/6 flour and 5/6 water. I used about 1 dl of flour, and 5 dl of water, which was more than enough for 10 eggs. Stir this together in a pot, and boil it. Let it boil for a couple of minutes, until it thickens. Remember to stir to prevent burning it. Let it cool afterwards. Pour into a smaller bowl if you made a lot of glue. 

DSC_3347
Ta den første tråden oppi limen. Du må la det trekke inn litt, slik at tråden er helt gjennomvåt. Ikke rør den rundt, da du får du knuter. Alt av tråden må være dekket av lim, ellers vil du få myke områder på egget. Dekk overflater, for å unngå søl.

Put the first thread into the glue. Let it stay in the glue for a minute or so, so that it’s all soaked. Don’t stir it around, this will cause knots. All of the thread has to be covered in glue, or you’ll get soft areas on the egg. Cover your workspace, to avoid spilling. 

DSC_3349
Nå skal du ta tråden ut av limen. Løft den ut med en gaffel. Løft den rett opp fra skålen, mens du bruker tørkepapir og klemmer overflødig lim ned i skålen igjen. Gjør du ikke dette vil egget ta lenger tid å tørke og ha masse lim på utsiden av tråden også når det er tørt.

Now remove the thread from the glue. Pull it out using a fork. Lift it straightly up from the bowl, while using paper towels to squeeze excess glue off the the thread and into the bowl. If you don’t do this, the egg will take a lot longer to dry, and have excess dried glue around the threads. 

DSC_3350
Legg neste tråd i limen. Nå skal du begynne å legge tråden rundt ballongen. Prøv å gjøre dette mest mulig tilfeldig, men fordel tråden noenlunde likt over hele ballongen.

Put the next thread into the glue. Now start putting the thread around the balloon. Try doing it randomly, but try to get it spread evenly.

DSC_3354
Ta neste tråd ut av limen, tørk den av, og legg den rundt ballongen. Nå skal du prøve å dekke over de største hullene. Det kan være lurt å legge tråden i forskjellige retninger.

Remove the next thread from the glue, dry it off, and put it around the balloon. Try covering the biggest holes. It is a good idea to put the thread in different directions.

DSC_3358
Nå som du er ferdig med å ta tråden rundt ballongen, må du henge den opp. Hvis du bare lar den ligge, vil den få en flat side som tar veldig lang tid å tørke. Knytt en tråd rundt toppen på ballongen, og heng den opp. Jeg knyttet andre enden i en klesklype, og hang den på tørkestativet.

When you’re done adding the thread to the balloon, you need to hang it up. If you leave it lying, you will get a flat side, which takes longer to dry. Tie a thread around the top of the balloon, and hang it up. I tied the other end to a clothes pin, and hanged it up on the drying rack. 

DSC_3365
Lag flere egg i flere farger, og heng dem opp til tørk! Mine egg tok ca. 4 timer å bli helt tørre. Du vil ikke fjerne ballongen før de er helt harde, da de vil falle sammen.

Make more eggs in different colors, and hang them up to dry! My eggs took about 4 hours to dry. Don’t remove the balloons until they’re completely hard, as they’ll crumble. 

DSC_3414Hvis du bruker vanlige ballonger er det lettest å klippe av toppen for å få luften ut. Stikk saksen inn mellom hullene, og dytt ballongen inn for å løsne den. Hvis du bruker vannballonger burde det være nok å stikke hull på ballongen med en nål.

If you’re using regular balloons cut of the top to get the air out. Push the balloon loose from the thread using your scissors. If you’re using water balloons, it should be enough to poke a hole in the balloon using a needle. 

DSC_3424
Finn det største hullet, og trekk ballongen ut. Ikke klem for hardt på egget, da det ikke tåler mye. Vær forsiktig når du trekker ballongen ut, så du ikke dytter trådene til side.

Find the biggest hole, and pull the balloon out. Don’t squeeze the egg, as it can’t handle much pressure. Be careful when pulling it out, so that you don’t push the threads aside.

DSC_3440
Nå er eggene dine ferdige! Jeg la eggene i en glassvase, og det er nydelig. Du kan også legge dem i en bolle, la dem ligge løst, eller henge dem opp. Kjempefin påskepynt som tar litt tid å lage, men som er helt verdt det.

Now your eggs are done! I put the eggs in a glass vase, and it looks gorgeous. You can also put them in a bowl, put them on a table, or hang them up. Lovely easter decoration that takes some time to make, but they’re so worth it. 

DSC_3458Husk at dette prosjektet søler masse, så sørg for at du har dekket området du jobber i. Denne typen lim er både billig, lett å vaske bort, og den er uten lukt. Du kan også bruke vanlig hobbylim blandet med vann, eller en blanding av mer mel og mindre vann, som ikke krever koking. Dette er uansett den jeg anbefaler.

Remember that this project is quite messy, so make sure that the area you’re working with is completely covered. This glue is cheap to make, easy to wash away, and without the smell of glue. You can also use hobby glue, or another mixture between flour and water which doesn’t require boiling. This is the one I recommend though. 

– Marte

7 thoughts on “DIY: Yarn eggs

  1. Pingback: DIY: Yarn eggs | Blopp.no

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s